HelsaMi

4 pasienter, 1 pårørende og 17 ansatte i karantene

Smitteoppsporingen i forbindelse med en koronasmittet ansatt på St. Olav, setter foreløpig 22 personer i karantene.  

​Det ble tirsdag formiddag klart at en ansatt ved Avdeling Østmarka på St. Olav har testet positivt for koronavirus. Smitteoppsporingen har satt 4 pasienter og 17 ansatte på sykehuset i karantene, i tillegg til én pårørende.

Vedkommende som har testet positivt, tok test fordi det ble kjent i media at det hadde vært smitte på et sted der vedkommende hadde vært i det aktuelle tidsrommet.
 
- Det er vanskelig å vite nøyaktig når vedkommende har blitt smittet, og vi tar derfor alle forholdsregler og sporer én uke tilbake i tid der vedkommende har vært på jobb. Dette for å være sikre på at vi klarer å bryte smittekjeden, sier fagdirektør ved St. Olav, Runa Heimstad.
 

Karantenen varer i 10 dager fra nærkontakt med smittet.
- Det er krevende å få mange i karantene, og vi håndterer nå situasjonen med å ha nok ressurser tilgjengelig i videre drift. Foreløpig ser det ut til å gå bra. Samtidig er dette en påminner om hvor viktig det er å ha lav terskel for å teste seg, sier Runa Heimstad.