HelsaMi

– Nå skal vi fylle rommene med aktivitet

Tirsdag formiddag 20. oktober ble snoren klippet i anledning åpningen av de sårt etterlengta nye lokalene til endokrinologisk poliklinikk i tredje etasje på Forsyningssenteret. Forventningene er nå store, både for bedre pasientbehandling, kortere ventetid og bedring i arbeidsmiljøet.

– Det å etablere nye lokaler for dere er den enkleste beslutningen jeg har tatt, sa administrerende direktør Grethe Aasved før hun tok fram saksa og høytidelig klippet den røde snora på første dag med ordinær drift i de nye lokalene. 

Endokrinologisk poliklinikk åpning, Grethe Aasved klipper snor

Administrerende direktør Grethe Aasved klipper snora for de nye lokalene til endokrinologisk poliklinikk. Bak t.v. står viseadministrerende direktør Tom Chritian Martinsen og til høyre er avdelingssjef Bjørn Olav Åsvold. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

At avdelingen, som tidligere holdt til i Gastrosenteret, var presset på plass bet hun seg tidlig merke i etter å ha vært på klinikkbesøk kun et par måneder ut i sin tid som administrerende direktør ved St. Olavs hospital. Nå er lokalene som tidligere huset klinikkledelsen på Kirurgisk- og Medisinsk klinikk rehabilitert og klare for å ta imot flere pasienter.

– Vi måtte finne en løsning med mer egnede lokaler for å gjøre noe med de lange ventelistene for kontroller, og er det utrolig morsomt å se at det endelig er på plass. Forventingen min nå er at vi ser resultater på vegne av pasientene, sa Aasved og gratulerte de ansatte.

– Vil utgjøre en forskjell

Avdeling for endokrinologi, som har ansvaret for utredning og behandling av hormonsykdommer, deriblant den store pasientgruppen diabetikere, har selv vært svært delaktige med innspill og idéer til utformingen av den nye poliklinikken. Ved nyttår tas også fjerde etasje i Forsyningssenteret i bruk til en ny osteoporoseenhet, noe som gjør at de kan doble kapasiteten på beintetthetsmålinger.

– Dette er en stor økning som definitivt vil utgjøre en forskjell, påpeker overlege og avdelingssjef Bjørn Olav Åsvold ved endokrinologen.

Endokrinologisk poliklinikk åpning, Åsvold, Martinsen, Aasved, Lægreid

Fornøyd ledelse i nye lokaler. Fra venstre: Avdelingssjef Bjørn Olav Åsvold, viseadm. dir. Tom Christian Martinsen, overlege Maria Hultström, sykehusdirektør Grethe Aasved og konst. klinikksjef Inger Karin Lægreid ved Medisinsk klinikk (t.h.). Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Stemningen og optimismen er stor nå som de tar fatt på en helt ny arbeidshverdag.

– Dette er en gledens dag, det aller meste er nå på plass og vi har allerede tjuvåpna poliklinikken. Den virker! sier en blidspent Åsvold.

Flere pasienter

Han forteller at de så lenge han kan huske har slitt med rommangel på endokrinologen. De har lett etter en plass å snakke fortrolig med pasientene og har ikke hatt de beste forutsetningene for behandling og arbeidsmiljø.

– Derfor var det viktig for ledelsen på sykehuset å ta grep, og nå har vi fått til dette sammen. Tidligere klinikksjef på Medisinsk klinikk, nå viseadministrerende direktør, Tom Christian Martinsen, har vært en viktig støttespiller i prosessen, men vi har mange her på avdelingen som har stått på og som også fortjener en stor takk, sier Åsvold.

– Nå har vi nok lokaler, bra utforming og vi vil få et bedre arbeidsmiljø. Vi kan ta imot flere pasienter, og forventingen er stor til at ventetiden skal bli kortere. Dette er virkelig etterlengtet.

Oppgradering for selvdialyse

I samme etasje i Forsyningssenteret har også Selvdialysen fått nye lokaler. Selvdialysen er organisert under Avdeling for nyresykdommer ved Medisinsk klinikk, og en av de viktigste oppgavene der er å drive individuell undervisning og opplæring av pasienter som ønsker å utføre dialyse på egen hånd, såkalt selvdialyse. I den norske befolkninga har omtrent 10 prosent kronisk nyresykdom, og av disse har 1-2 prosent behov for nyreerstattende behandling. Dialysen renser blodet slik at man ikke dør av nyresvikt, men kan leve med sykdommen. 

Selvdialyse, lokaler

Hit kan selvdialysepasientene nå komme, i helt nye og bedre lokaler. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Antallet pasienter som ønsker opplæring til å gjøre dette selv, enten på sykehuset eller hjemme, har økt stort de siste årene, og på St. Olav er kompetansen særlig god på dette området. På den nye avdelingen får pasientene nå langt større og bedre lokaler å komme til.

– Vi har en liten gruppe med fagfolk her som har jobbet med dette de siste ti årene, og som er i front i Norge på dette med selvdialyse. Helsepersonell kommer hit fra andre sykehus for å lære av oss, forteller seksjonsleder Marit Irene Rønning.

– Vi har hatt en formidabel økning i nye behandlinger, hele 20 prosent opp fra i fjor, så at vi nå får større plass er svært etterlengtet. 

Gode rammer for behandling

Rønning sier at å kunne utføre dialysen selv gjør noe med pasientene, at de får et eierforhold til behandlingen.

– Vi blir nesten som kollegaer. Vi får en mer likestilt rolle. De som blir helt selvstendige får også overrakt en rose i en høytidelig seremoni. Det er veldig stas. Steget videre da blir å bli hjemmedialysepasient. Da slipper de også all reisingen.

Marit Irene Rønning, seksjonsleder ved Selvdialysen.

Marit Irene Rønning, seksjonsleder ved Selvdialysen, ser fram til å ta i mot enda flere pasienter nå som de har oppgradert lokalene. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Konstituert klinikksjef Inger Karin Lægreid på Medisinsk klinikk, de nye lokalenes moderklinikk, var også tilstede under åpningen, der det var både taler, blomsteroverrekkelser og «champagne» i glassene.

– Dette er en stor dag for Medisinsk klinikk. De nye lokalene vil gi gode rammer for effektiv pasientbehandling, sier hun.