HelsaMi

Halvard Kjelås ny leder i Brukerutvalget

Styret oppnevnte 21. mai Halvard Kjelås som ny leder i Brukerutvalget. Han erstatter Lise Connelli.

​Samtidig ble Anne Lein oppnevnt som nestleder. Marianne Drevland og Anne Norum Vada går inn som nye medlemmer i utvalget.

Les mer om Brukerutvalget ved St. Olavs hospital

Brukerutvalget har nå følgende sammensetning:

Halvard Kjelås, (leder) (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) FFO/ST
Anne Lein (nestleder), Stoffskifteforbundet FFO/ST
Lars Peder Hammerstad, Norsk Revmatikerforbund (NRF) FFO/ST
Øistein Edvardsen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO/MR
Anne Furseth, Norsk Forbund for Utviklingshemmede SAFO
Bjørn Fjærli, Munn og halskreftforeningen Kreftforeningen
Ann-Mari Romul, LMS (Landsforeningen Mot Stoffmisbruk)
Marianne Drevland (MS-foreningen)
Anne Norum Vada (Norilco)