Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

–Vi ønsker å bidra til mer åpenhet om psykisk helse, og å bryte ned tabuer. Åpenhet om psykiske utfordringer bidrar til bedre psykisk helse i samfunnet. Derfor markerer vi dagen, forklarer avdelingssjef ved Nidaros DPS, Odd Gunnar Ellingsen.

 

​De fleste blir friske

Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Depresjon og angst er de vanligste. Samtidig er det også viktig å understreke at de fleste kan få god hjelp og bli friske. I løpet av 2018 vil hele 13 prosent av Norges befolkning være sykemeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer.

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Her i Trondheim deltar Nidaros DPS aktivt med flere arrangementer i september og oktober. De har blant annet forelesninger for ungdommer på fire av Trondheims største videregående skoler; Trondheim Katedralskole, Thora Storm, Charlottenlund og Strinda Videregående skole. Hovedhensikten med besøkene er å sette fokus på ungdom og psykisk helse; fortelle hva psykisk helse er, og hvordan man kan få hjelp og forebygge psykiske vansker.

–At vi retter fokus inn mot videregående skoler, er ikke uten grunn. Det er viktig for oss å nå ut til disse ungdommene, da vi vet at de representerer en økende pasientgruppe hos oss, forteller Ellingsen bekymret.

Temakveld i kantina 10. oktober

I tillegg til skolebesøk markere Nidaros DPS selve Verdensdagen 10. oktober med en åpen temakveld i kantina hvor temaet er «Å ivareta seg selv når livet kan være vanskelig». Sykehusprest ved St. Olavs hospital, Øyvind Taraldset Sørensen, snakker om vanskelige spørsmål som; er det lov å tenke på seg selv? Om raushet for seg selv og andre, egenomsorg, egenverd og selvbilde og press og forventninger til seg selv.

Les mer om arrangementet ved å trykke på denne lenka.

På dagtid vil flere brukerorganisasjoner være tilstede på stands i hovedekspedisjonen. Ansatte ved Nidaros DPS vil også være tilgjengelig for spørsmål og henvendelser. Dette foregår i tidsrommet 12:00 – 15:00.

grethe på brøset FOTO

Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Depresjon og angst er de vanligste. St. Olavs nye direktør, Grethe Aasved (t.h.), tilbrakte en dag på Brøset, Østmarka, BUP, Nidaros DPS og Tiller DPS denne uka, for å bli bedre kjent med divisjon Psykisk helsevern. Her er det divisjonssjef Liv Sjøvold (t.v.) som forteller om planene for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka. Foto: Christina Kalland