Tildelinger til forskning ved NTNU og St. Olavs hospital

Årets tildeling fra Kreftforeningen til forskning ble offentliggjort tirsdag 30. oktober. Hele fem forskningsprosjekter med tilknytning til NTNU og St. Olavs hospital fikk penger.

Foto: Geir Mogen/ NTNU

​Totalt 160 millioner kroner ble tildelt i Kreftforeningens åpne utlysning i 2018. Av disse gikk i overkant av 24 millioner kroner til Midt-Norge, fordelt på prosjekter innen klinisk forskning og grunnforskning.

Disse har fått tildelt midler:


Les mer om tildelingen på Kreftforeningen.no