Seminar om helse og arbeid

Den 14. mars 2018 inviterer FoU-enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge til heldagsseminar.

illustrasjosnbilde
foto:colourbox

Målet for seminaret er flerdelt:

  1. Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
  2. Praktisk informasjon og signaler fra myndighetene om overgangen fra «Raskere tilbake» til arbeidsrettet rehabilitering ved både private institusjoner og helseforetakene (innlegg fra Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet)
  3. Oppdatering og idéutveksling fra klinisk praksis og NAV
  4. Planer og idéer for forskning på helse og arbeid i Midt-Norge framover
     

Mågruppe: Alle aktører som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering, relatert klinisk virksomhet og/eller forskning på helse og arbeid i Midt-Norge er velkommen.

Tid og sted: 14. mars 2018 på Dokkhuset i Trondheim