Helsenorge

Innomed: Innovasjonskonferansen 2018

15. november ønsker Innomed velkommen til Innovasjonskonferansen 2018 - Helse og omsorg. Hovedtema for konferansen er "Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid" og går av stabelen på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.

Foto: Colourbox.com

​Framtidas innovative helsetjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Maria Jahrmann Bjerke åpner konferansen med følgende budskap: "Sammen om framtidens innovative helsetjeneste." 

Vi får også møte Safia Abdi Haase; en uredd og dyktig helsearbeider og forkjemper for innvandrerkvinners rettigheter, kampen mot vold og kjønnslemlestelse. 

Det blir presentert gode eksempler på innovasjon både i inn- og utland. Dansk Design Center vil forklare hvordan man kan få innblikk i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Dette gir også muligheter og verktøy til å påvirke fremtidig utvikling. 

Innsikt

Konferansen vil belyse hovedtemaet "Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid" ut fra innsikt i hverdagen til mennesker med rusavhengighet og behovet for et betydelig bedre helse- og omsorgstilbud til disse pasientene, sosialt entreprenørskap, ledere i primær- og spesialisthelsetjeneste, næringsliv, forskning og utdanning. 

Målgruppe

Innovasjonskonferansen er rettet mot myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte. Innomed sitt mål med konferansen er at du skal få ny kunnskap, bli berørt, inspirert og engasjert og at du kanskje møter noen som du kan ha nytte av å bli kjent med.

Program

Påmelding
Påmelding gjøres via InnoMeds nettsider  
(NB: Du er ikke påmeldt før du har mottatt kvittering). 

Siste frist for påmelding er fredag 9. november.
Ønsker du hotellrom, ta direkte kontakt med Scandic Hell Hotell for booking her eller tlf. 74 84 48 00.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Merete Rørvik, tlf. 930 08 878 eller merete.rorvik@sintef.no