-Stigma er farlig for folk med fedme

For mennesker med alvorlig fedme, kan sosialt stigma og diskriminering være uheldig for helsa, mener overlege og forsker Jorunn Sandvik ved St. Olavs hospital.

 

​Hverdagen til personer med alvorlig fedme blir ofte beskrevet som en vanskelig tilværelse.

– Pasientene opplever at det å ha alvorlig fedme er et slags paradoks. Du er stor, men ingen ser deg, sier Jorunn Sandvik.

Sandvik er spesialist i gastrokirurgi og forsker på langtidseffekter av fedmeoperasjoner. Hun har møtt mange  pasienter med alvorlig fedme som i tillegg sliter med selvbildet:

– Fedme er den mest synlige sykdommen som finnes. Det går ikke an å skjule det. Når det i tillegg er nærmest sosialt akseptert å snakke ned mennesker med denne tilstanden, er det selvsagt vanskelig å skulle heve seg over det. Det er ingen sosiale sanksjoner mot å snakke nedsettende om folk med fedme.

Opplevd diskriminering kan føre til at personen selv begynner å tvile på seg selv, sier Sandvik:

– Hvis man stadig opplever å bli forbigått i arbeidslivet, blir oversett i sosiale sammenhenger og samtidig opplever at kroppen din tillegges dårlige egenskaper, så vil man til slutt oppfatte seg selv som mindre verd.

– Stigma kan være direkte farlig

Den 11. oktober markeres verdens fedmedag. Dette året er det stigmatisering som er temaet for markeringen, noe forsker Magnus Strømmen ved Senter for fedmeforskning mener er et viktig område:

– Forskningen er tydelig på at opplevelsen av å bli stigmatisert har sammenheng med psykiske plager og uheldige spisemønstre. Dette gjelder også for mennesker som ikke har fedme, men som opplever seg som overvektige.

Stigmatisering skjer såpass systematisk og på så mange arenaer i livet at en del internaliserer denne skammen. De begynner selv å tro på det. Den gruppen er spesielt sårbare og utsatt for risiko for flere helseproblemer.

– Internalisering av stigma føre til kronisk stress, som igjen fører til uheldige håndteringsmekanismer. Dette kan være trøstespising eller å trekke seg tilbake. Men det mange ikke er klar over er at kronisk stress igjen kan føre til metabolsk syndrom. Det er en samlebetegnelse på økt risiko for blant annet diabetes og hjerte/kar-sykdommer, sier Strømmen. Slik kan ufine kommentarer og lange blikk bidra konkret også til somatiske følgesykdommer av fedmen.

– Husk at fedme er en sykdom

Alvorlig fedme defineres som BMI over 40 eller BMI over 35 med fedmerelatert sykdom.

Fedme er en sykdom, presiserer Jorunn Sandvik og fortsetter.

–Det er en sykdom på lik linje med andre kroniske sykdommer. Sykdommen kan bremses og plager kan begrenses, men det finnes ingen kurativ behandling. Heller ikke kirurgi har varig effekt hos alle.

Fedme er mye mer komplisert enn at man skal spise mindre og trene mer, sier Sandvik:

-Vi har god dokumentasjon på at det ikke virker i behandling av alvorlig fedme, men det er veldig viktig for å forebygge fedmeutvikling.

Mer om verdens fedmedag finner du her.