HelsaMi

Vil du trene luktesansen din?

Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

Forskningsprosjektet handler om trening av luktesans, og målet er å finne ut hvor mye luktesansen forbedres ved luktetrening, og om mengden av trening har betydning.

Noen deltakere vil følges kun med luktetester uten samtidig luktetrening.


For å kunne delta i forskningsprosjektet må du:

  • Ha normal luktesans, bl.a. må du kjenne lukten av kaffe, parfyme og deodrant
  • Være voksen
  • Ha mulighet til å teste din luktesans ved St. Olavs Hospital tre ganger i løpet av ett år (45 minutter)
  • Være forberedt på luktetrening en kort stund morgen og kveld i tre måneder (sniffe på luktekonsentrat)

Om du er interessert, vennligst send epost til prosjektkoordinator Kari Thoresen Lilleeng (kari.thoresen.lilleeng@stolav.no) eller prosjektleder Mette Bratt (mette.bratt@stolav.no).

I eposten bør du oppgi ditt navn, telefonnummer og epostadresse.