HelsaMi

– Gir mulighet til å se ønskene visuelt

Fra tirsdag 31. oktober til og med fredag 3. november har ansatte og andre muligheten til å se Helseplattformen i plakatutstilling på St. Olavs hospital. Her er ønskene og kravene til den nye løsningen presentert gjennom pasientforløp og fagemner.

Gjennom uke 44 kommer Helseplattformen til St. Olavs hospital. Foreløpig ikke som et ferdig produkt, men som en plakatutstilling.

– Utstillingen er en god anledning for St. Olav-ansatte og andre interesserte til å se ønskelisten for Helseplattformen. Det er også en god anledning til å møte ansatte fra hovedprogrammet, de sitter inne med mye informasjon og den løsningen som Helse Midt-Norge ønsker seg, sier Trond Jacobsen, prosjektleder for innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital.

Trond Jacobsen er prosjektleder for innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital.
Trond Jacobsen er prosjektleder for innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Foto: Frode Nikolaisen

Emner og pasientforløp


Plakatutstillingen står utstilt i Kunnskapssenteret fra tirsdag 31. oktober til og med fredag 3. november. Utstillingen er bemannet med ansatte fra Helseplattformen hver dag mellom 10.00 og 15.00. 


Utstillingen er kategorisert både gjennom emner og pasientforløp. Det er blant annet mulig å se hvordan løsningen er tenkt rundt gravide, som møter ulikt helsepersonell både i kommuner og på sykehus gjennom svangerskapet og frem til fødselen, sier Jacobsen.
– Og hvordan vil det være for en pasient gjennom et kreftforløp? Hvordan ønsker Helseplattformen å svare ut de ulike elementene pasientene og ansatte skal gjennom? Det skal utstillingen gi et innblikk i.

Det er en viktig presisjon at utstillingen er basert på de rundt 3500 kravspesifikasjonene som er fremkommet gjennom workshops og dialogrunder rundt i helseforetakene og kommunene. På grunn av den pågående anbudskonkurransen, der det nå gjenstår tre mulige leverandører, finnes intet ferdig produkt å vise frem.

Ansatte blir viktige fremover


– Etter at jeg begynte som prosjektleder har jeg merket meg at ansatte både savner informasjon og muligheten til å bidra i arbeidet med Helseplattformen. Mye av dette skyldes det juridisk nødvendige hemmeligholdet rundt anbudskonkurransen. For å unngå problemer fremover, har det vært viktig for hovedprogrammet at hemmelig informasjon ikke flyter ut. 

Samtidig er det viktig å huske at mange faktisk har deltatt i arbeidet så langt, gjennom workshops og dialogmøter. Detter arbeidet danner hele grunnlaget for kravspesifikasjonen til mulige leverandører og også til hele plakatutstillingen. Kolleger som helt eller delvis er frikjøpt fra St. Olavs hospital for å arbeide i hovedprogrammet, ivaretar også våre interesser og behov inn mot anskaffelsen. 

Trond Jacobsen peker også på at ansatte i ulike roller og funksjoner kan forvente et ønske om ytterligere deltagelse i Helseplattformen-arbeidet fremover, når det nå opprettes tettere dialog med ulike leverandører for å forme tilbudene så mye som mulig.
– Min rolle som prosjektleder gir også ansatte mulighet til å komme med innspill, da vi nå har systematisert arbeidet med linjeinnspill i hovedprogrammet.

Samtidig som plakatutstillingen gir et godt innblikk i Helseplattformens ønsker og krav, inneholder uke 44 også flere foredrag som ansatte kan besøke. Disse er inndelt i et generelt foredrag som gjentas flere ganger gjennom uka, samt flere emneforedrag som går dypere inn i plattformen.
Utstillingen og foredragene gir et godt innblikk for ansatte i ulike yrkeskategorier. For at St. Olav skal få noe igjen, vil jeg oppfordre ledere til å legge til rette for at ansatte kan besøke utstillingen og foredragene, avslutter Jacobsen.