Norsk hjerneslagregister arrangerte seminar på Gardermoen 27. november.

Registerseminar 2019

Det var 80 deltakere fra 45 sykehus som behandler pasienter med akutt hjerneslag.

De glade vinnerne representert ved (fra venste) Hanne M Frøyshov og Martin List fra UNN Harstad sykehus og Marit Noem og Cecilie Skjørstad fra Sykehuset Levanger.

Seminaret hadde fokus på årsrapport for 2018, registrering av pakkeforløp hjerneslag, rapportfunksjoner, bruk av registeret i kvalitetsforbedring samt utveksling av erfaringer fra registreringen.

Sekretariatet gratulerer sykehuset Levanger og UNN Harstad med prisen «Årets slagenheter for god slagbehandling», på bakgrunn av resultat i årsrapport for 2018.

Sekretariatet i Norsk hjerneslagregister takker for stort engasjement blant deltakerne på seminaret som bidro til en fin dag!