Registerseminar ble arrangert 28. november på Radisson Blu Airport Gardermoen

Seminar 2019 (oppdatert med presentasjoner)

På seminaret hadde vi fokus på:
- Resultater fra årsrapport
- Datakvalitet
- Infarktdefinisjon
- Kvalitetsforbedringsarbeid


Bilde av Radisson Blu Gardermoen
Radisson Blu Gardermoen
Foreløpig program

09.30 - 10.00 

Registrering

10.00 - 10.05  

Velkommen
10.05 - 10.15  Status Norsk hjerteinfarktregister – veien videre                           
10.15 – 11.00             Registrerer vi likt? Resultater fra samsvarsundersøkelsen 2019
1, 2

11.00 – 11.15 

Innregistreringsskjema

11.15 - 11.30  

Ny oppfølgingsmodul?          

11.30 - 12.30  

Lunsj

12.30 - 12.50  

Infarktdefinisjon og kjønnspesifikke troponinnivå

12.50 - 13.00

Dekningsintervall

13.00 - 14.00 

Gjennomgang av årsrapport 2018                   

14.00 - 14.15

Pause
14.15 - 14.45                         Kvalitetsforbedring i Helse Møre og Romsdal ved bruk av registeret        

14.45 - 15.15 

Interaktiv rapportsystem og kvalitetsforbedringsarbeid

15.15 - 15.30 

Pasientrapporterte resultater - nyheter

15.30 - 15.45

Avslutning

For ytterligere spørsmål kontakt: hjerteinfarktregisteret@stolav.no