HelsaMi

Samsvarsundersøkelse 2019

Her finner du mer informasjon om datakvalitetsprosjektet "Samsvarsundersøkelse 2019" som skal finne ut hvor godt samsvar det er mellom ulike personer når de registrerer opplysninger fra samme opphold. Prosjektet kan gi oss svar på hvilke variabler som fungerer eller ikke fungerer og om det er lik forståelse uavhengig av region, type sykehus og type registrator.
 

Hvis du finner denne siden er det fordi du har mottatt en e-post fra sekretariatet i Norsk hjerteinfarktregister om deltakelse i prosjektet.


Denne siden er et supplement til e-posten og inneholder caser, samt mer informasjon rundt hvordan du går frem for å søke om tilgang til prosjektdatabasen.

Casene som skal registreres finner du også nedenfor.

logo.png


Hvis du har noen spørsmål ta kontakt gjennom epost til hjerteinfarktregisteret@stolav.no,

eller se her for mer kontaktinformasjon.

 Caser

Caser

Fagrådet til registeret har samlet ti pasienthistorier (caser):  

 

 Hvordan få tilgang og registrere

Steg 1: Søk om tilgang til databasen


Svar på epostinvitasjonen du fikk og si at du ønsker tilgang til Monitorering og for hvilket sykehus.

Tilgang vil bli gitt i kontortid, enten av Tormod eller Sylvi.

Kontakt Tormod eller Sylvi

Steg 2: Logg inn i Monitoreringsdatabasen

Gå til https://mrs.nhn.no/hjerteinfarktregisteret og logg inn på vanlig måte med din bruker.

NB! Det er viktig at du sjekker hvor du er innlogget. Dette vil du se nederst til høyre i skjermen når du er innlogget. Det skal stå navnet ditt og Monitorering. Du kommer til å ha denne tilgangen helt til du/dere er ferdig med caseregistrering.


Når du har logget deg inn velger du avdelingen 97000000 (resh-oppslag feilet)

innloggingmrs.PNG

Steg 3: Registrer case

Du vil ha fått oversendt en liste med "falske" fødselsnummer og hvilken case du skal registrere på det fødselsnummeret. Etter du har logget inn i monitoreringsdatabasen kan du søke opp disse og registrere som vanlig.

Brukermanual

  

Ytterligere informasjon

Det er mange caser som mangler informasjon som er nødvendig for å fylle ut alle variabler som etterspørres av registeret. Det er likevel viktig at du fyller ut slik du mener det blir mest rett.

Hvis du lurer på hvordan du skal tolke en case er det en stor fordel om du kontakter fagpersoner på ditt sykehus fremfor oss i sekretariatet. Vi ønsker å se om tolkning varierer mellom sykehus og det er derfor viktig at vi ikke overfører hvordan vi tenker inn i prosessen.

Casene har som regel blanket ut sykehustilhørighet og lokalsykehustilhørighet. Velg «Annet sykehus» og «Annen» på regionvalg i disse tilfellene.

Hvis årstall mangler i casen, skal dette være 2019.


Norsk hjerteinfarktregister har også tidligere undersøkt samsvar (poster) (artikkel). Denne undersøkelsen gjorde at vi fjernet variabler som hadde dårlig enighet. Vi håper at denne undersøkelsen kan avdekke hvor registeret har gjort en for dårlig jobb med å definere hva det er vi måler.

 


Lykke til og god registrering!

Vennlig hilsen

Tormod, Sylvi, Ragna Elise, Kari og Kaare