Helsenorge

Resultater 2019

Interaktive resultater
Norsk hjerteinfarktregister publiserte 10.06.2020 resultater for alle kvalitetsindikatorer for pasienter innlagt i 2019. Den interaktive rapporten er tilgjengelig via www.kvalitetsregistre.no

Korrigerte kvalitetsindikatorer
Definisjonene av kvalitetsindikatorene for reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid, trombolyse innen anbefalt tid og primær PCI innen anbefalt tid er korrigert ift. tidligere publisering.

Disse tre kvalitetsindikatorene er definert som tid fra første medisinske kontakt til behandling og ikke tid fra EKG til behandling som tidligere. For sammenligning av resultater med tidligere år anbefales derfor å kun bruke den interaktive rapporten. Årsrapporten for Norsk hjerteinfarktregister 2019 vil som tidligere år bli publisert 1. oktober 2020.