Rapporter

Her finner du rapporter fra Norsk hjerteinfarktregister

For visning av kvalitetsindikatorer kan du se vår side med interaktive resultater på  kvalitetsregistre.no

Interaktive resultat på kvalitetsregistre.no