Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut prosjektmidler til pasientrettet kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE lyser ut midler til prosjekter til to formål. 

Søknadsfrist er 01.09.2020 for begge søknadsformålene.
1. Pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid der data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre benyttes. 

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. 

 
2. Høy datakvalitet i nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret. For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy.