HelsaMi
Takker for vel gjennomført seminar i Norsk hjerteinfarktregister

Presentasjoner fra seminar

Norsk hjerteinfarktregister takker for en fin samling og godt seminar for registeransvarlige.

Bilde av deltakere (skravert)
Bilde av seminardeltakerne

​Her finner du presentasjonene som ble vist på seminaret:

Det ble også satt av tid til casegjennomgang i gruppearbeid på slutten av dagen.