HelsaMi

Poliklinisk skjema

Fra 23.03.2021 blir det mulig for sykehus som følger opp pasienter etter hjerteinfarkt å registrere data om oppfølgingen i Norsk hjerteinfarktregister. Sykehusene får mulighet til å undersøke om sekundærprofylaktiske tiltak er iverksatt og til å beregne hvor stor andel av pasientene som oppfyller gitte behandlingsmål.

Poliklinisk skjema lanseres 23.03.2021 og gir sykehus som følger opp pasienter etter hjerteinfarkt muligheten til å registrere data om oppfølgingen i Norsk hjerteinfarktregister.

De fleste hjerteinfarktpasienter følges opp av primærhelsetjenesten etter utskrivelse fra sykehus, men noen sykehus tilbyr poliklinisk oppfølging ved fysisk fremmøte, per telefon- eller videokonsultasjon.  

Ved å registrere opplysninger fra den polikliniske kontrollen kan sykehusene få resultater på om sekundærprofylaktiske tiltak er iverksatt og hvor stor andel av pasientene som oppfyller gitte behandlingsmål. 
Poliklinisk skjema opprettes i innregistreringsløsningen, som de andre skjemaene, og rapporter blir tilgjengelige derfra.  Sykehusene bestemmer selv om de ønsker å ta det nye skjemaet i bruk.