Om oss

Velkommen til Norsk hjerteinfarktregister
Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.

Kontaktinformasjon

hjerteinfarktregisteret@stolav.no

Faglig leder
Kaare Harald Bønaa 

Daglig leder
Ragna Elise Støre Govatsmark
(725) 76219 / 450 30 308

Registerkoordinator
Sylvi Fredriksen Sneeggen
(728) 27758
Primært ansvarsområde Helse Midt og Helse Sør-Øst

Registerkoordinator
Tormod Aarlott Digre
(728) 27972 / 908 28 595 
Primært ansvarsområde Helse Nord

Registerkoordinator
Hanne T. Karlsaune 
(725) 76818 / 480 42 969
Primært ansvarsområde Helse Vest

Nasjonal rådgivingsgruppe

Denne gruppen består av en representant fra hver helseregion (to fra helse Sør-Øst), i tillegg til representanter fra registersekretariatet, fagforeninger, pasientforening og Folkehelseinstituttet.

 • Kyrre Skjetne, Helse Midt

 • Sigrun Halvorsen, Helse Sør-Øst

 • Jørund Langørgen, Helse Vest - leder for Nasjonal rådgivingsgruppe

 • Jarle Jortveit, Helse Sør-Øst

 • Hanne Bjørnstad, Helse Nord

 • Kaare Harald Bønaa (faglig leder)

 • Ragna Elise S. Govatsmark  (daglig leder)

 • John Petter Skjetne, HEMIT

 • Folkehelseinstituttet - observasjonsrolle

 • Halvard Kjelås - brukerrepresentant LHL

 • Bjørn Haug - Norsk Cardiologisk Selskap (NCS)

 • Tove Aminda Hansen - NSF's landsforening for kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)


Registrerende sykehus

Helse Nord

Helse Midt​ ​Helse Sør-Øst ​Helse Vest
​Bodø
​KristiansundAhus​​Førde
​Hammerfest
Levanger​​Arendal
​Haugesund
Harstad​
​Molde​
​Bærum
Haraldsplass​
Kirkenes​Namsos
​Diakonhjemmet
​Haukeland
Lofoten​​Orkdal​
​Drammen
​Helse Fonna
​Longyearbyen​St. Olavs
​Elverum
​Lærdal
​Mo i RanaVolda​
​Feiring
​Nordfjord
​Mosjøen​
Ålesund​​​Flekkefjord
​Odda
Narvik​

​​Kalnes
​Stavanger
Sandnessjøen

Gjøvik
​Stord
​Tromsø
​Hamar
​Voss
​Vesterålen
​Kongsberg


​Kongsvinger

​Kristiansand
​Lillehammer
​Lovisenberg
​Notodden
​Rikshospitalet
​Ringerrike
​Skien
​Tynset
​Tønsberg

​Ullevål