HelsaMi

Nye skjema og ny brukermanual for 2018

Under Registerfaglig informasjon finner du nå nye papirskjema og ny brukermanual for 2018 (gjelder kun pasienter med hjerteinfarkt etter 1.januar 2018)

​Nye papirskjema og ny brukermanual er nå tilgjengelig under fanen 

Registerfaglig informasjon

Hovedpunktene i endringene er:

 • Oppdatert medisinliste i brukermanual
 • Subklassifisering av hjerteinfarktet har fått nytt alternativ 9: Ukjent
 • Man kan registrere Ikke målt istedet for verdier på laboratoriesvar. (Kreatinin, HbA1C, Total- og LDL-kolesterol)
 • Avvik fra vanlig behandling av hjerteinfarktet ved ditt sykehus er endret til Avvik fra gjeldende retningslinjer for infarktbehandling ved ditt sykehus og har fått nye alternativer:
  • 0: Nei
  • 1: Ja, Annen sykdom
  • 2: Ja, transportrelaterte problem
  • 3: Ja, lang ventetid på invasiv undersøkelse
  • 4: Ja, pasienten ønsker ikke behandling
  • 5: Ja, andre årsaker
  • 9: Ukjent