HelsaMi

Nye interaktive resultater

Norsk hjerteinfarktregister har i samarbeid med HEMIT og Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre utarbeidet en ny rapportfunksjon.

Levende visualisering av indikatorer i Norsk hjerteinfarktregister

Rapportfunksjonen er åpen for offentligheten og viser åtte av registerets kvalitetsindikatorer.

Rapporten finner du på kvalitetsregistre.no som er en felles portal for alle medisinske kvalitetsregistre.