HelsaMi

Ny versjon av innregistreringsskjema fra 4.mai

Torsdag 4. mai vil det komme en ny versjon av innregistreringsskjemaet. 


Følgende er endret:

  • Teksten til «Klinisk tilstand/hendelser ved innleggelse…» er endret til «De neste 6 variablene gjelder pasienter med NSTEMI. For pasienter med NSTEMI som ble henvist til koronar angiografi, gjelder spørsmålene klinisk tilstand / funn FØR koronar angiografi.» Tilhørende variabler skal kun fylles ut for pasienter med NSTEMI. 
  • Variablene «Kardiogent sjokk» og «Hjertesvikt» er lagt til under komplikasjoner.
     
  • Teksten til «Alvorlig sykdom som førte til avvik fra retningslinjer for behandling» er endret til «Avvik fra vanlig behandling av hjerteinfarktet ved ditt sykehus». Hvis pasienten ikke ønsker behandling, skal dette registreres under «Annen årsak».

Nye skjema og ny brukermanual finner du i Registerfaglig informasjon.