HelsaMi

Hjerteinfarktregisteret har nye hjemmesider!

​Hjerteinfarktregisteret har i samarbeid med St. Olavs hospital fått nye hjemmesider. De er bygget opp på samme måte som alle nettsider til spesialisthelsetjenesten i Norge. 

Se helsenorgebeta.no for mer informasjon om prosjektet