Forske på registerdata

Hvis du ønsker å benytte data fra Norsk hjerteinfarktregister må søknaden rettes til folkehelseinstituttet. Retningslinjer og rutiner som er spesifikke for datautlevering fra hjerte- og karregisteret finner du nedenfor.