Forske på registerdata?

Hvis du ønsker å søke om data fra Norsk hjerteinfarktregister, sender du nå søknaden via det nye søknadsskjemaet som er utviklet som en del av Helsedataprogrammet.

​Helsedata.no er en felles søknadstjeneste for å få tilgang til helsedata fra ulike aktører.

helsedata.no kan man søke om anonyme aggregerte data og personidentifiserbare data fra hjerteinfarktregisteret. På nettsiden kan man søke om data fra totalt 47 datakilder, inkludert registrene som er omfattet av Hjerte- og karforskriften. Flere kilder vil inkluderes etter hvert. Det nye søknadsskjemaet ble innført før nyttår 2020.

Pågående forskningsprosjekt med bruk av data fra Norsk hjerteinfarktregister

År

ProsjektansvarligFraTema
2015Christian JonassonLevangerObservasjonsstudie for å karakterisere normal bruk og sikkerhet ved behandling med det nye blodfortynnende medimanetet Vorapaxar, basert på data fra norsk helseregistre - pilotstudie.
2015Fredrik IldstadSt. Olavs Hospital/NTNUMIDNOR TIA - kartlegging av pasienter med transitorisk iskemisk
2017Jarle JortveitSørlandet Sykehus - ArendalBehandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt
2017Imre JaszkyNTNUFaktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser
2018Erik ØieDiakonhjemmet sykehusBydeler i Oslo - sosioøkonomiske forhold


Fant du det du lette etter?