Helsenorge

COVID-19 og tidsforsinkelser – se foreløpige resultater

Norsk hjerteinfarktregister har laget en interaktiv rapport som viser tid fra symptomdebut til første medisinske kontakt og tid fra første medisinske kontakt til innleggelse for primærinnlagte pasienter ved ulike sykehus. Resultatene oppdateres daglig og inkluderer ferdigstilte skjema.

Dette kan være et verktøy for å følge utviklingen underveis i pandemien for å se om pasientene utsetter å ta kontakt med helsevesenet og om det tar lengre tid før pasientene blir innlagt på sykehus. For å få representative tall for ditt sykehus er det viktig å registrere pasientene fortløpende. Vi håper at dette kan bidra til at flere hjerteinfarkt blir registrert tidligere. 

Lenke til statistikken