Bidra til bedre behandling av hjerteinfarkt

Gjennom pasientrapporterte data kan du bidra til til at behandlingen av hjerteinfarkt blir enda bedre

Alle som har hatt hjerteinfarkt vil få tilsendt et spørreskjema etter tre måneder. Skjemaet inneholder spørsmål om hvordan det var å få hjerteinfarkt og hvordan det var å komme hjem. 

Dine svar er viktige. De vil bli brukt i arbeidet med å forbedre kvaliteten på behandlingen.

For å få tilgang til spørreskjemaet, bør du ha elektronisk brukertilgang til helsenorge.no eller digipost.no. Dette kan du få ved å logge inn på https://helsenorge.no/ eller https://www.digipost.no/.

Har du ikke bruker på nevnte kanaler, vil du motta SMS med følgende tekst:

sms.png
Du har mottatt pasientskjema på https://pasientrapportering.nhn.no/proms Data brukes til å forbedre helsetjenesten. Hilsen Nasjonal pasientrapportering.

Denne teksten er lik for alle medisinske kvalitetsregistre som bruker samme teknisk løsning for innsamling av pasientrapporterte data.

Når du har besvart skjemaet vil dine opplysninger lagres direkte i Norsk hjerteinfarktregister og behandles konfidensielt av helsepersonell med taushetsplikt.

Det er frivillig å besvare spørsmålene.

Undersøkelsen gjennomføres av Norsk hjerteinfarktregister i samarbeid med sykehusene. Alle sykehus gir opplysninger om hjerteinfarkt til Norsk hjerteinfarktregister som ledd i behandlingen. Hensikten med registeret er å forbedre behandlingen.


Hilsen

Sekretariatet i Norsk hjerteinfarktregister


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.