HelsaMi

Årsrapport for 2019 er publisert

Årsrapporten for 2019 inneholder resultater fra alle 53 sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt.

Resultatene presenteres på nasjonalt nivå, på helseregion- og helseforetaksnivå, og på sykehusnivå. Tilleggsrapporter for hvert enkeltsykehus og helseforetak er også publisert og ligger tilgjengelig på Norsk hjerteinfarktregister sin hjemmeside.

Årsrapport og tilleggsrapporter finner du her.

Noen av hovedfunnene i 2019 er at det er færre innleggelser for akutt hjerteinfarkt, mindre infarktskade og bedre overlevelse. Det er store regionale forskjeller i innleggelsesrater for akutt hjerteinfarkt, forskjellene gjenspeiler reelle forskjeller i forekomst av hjerteinfarkt mellom ulike regioner i Norge. Et annet hovedfunn er at flere pasienter bør behandles med blodproppløsende medisin (trombolyse) og behandlingen bør gis raskere.

Fant du det du lette etter?