Årets sykehus er Tønsberg!

Årsrapport for 2018 er nå publisert

Årsrapport for 2018 er nå publisert på nettsidene.

​Norsk hjerteinfarktregister har nå publisert årsrapport for 2018 på sine nettsider.

Rapporten inneholder kvalitetsindikatorer, nøkkeltall og redegjørelser om registerets kvalitet samt fremtidige planer. I tillegg har registeret også publisert tilleggsrapporter som viser tidstrend for alle enkeltsykehus.

Se denne siden for mer informasjon

Årets sykehus er Sykehuset Vestfold Tønsberg. Sykehuset får prisen for god registreringspraksis og aktiv bruk av resultater i kvalitetsforbedring.