HelsaMi

Årsrapport for 2016 er nå publisert

Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2016 er nå publisert.