Årsrapport 2017 er nå publisert

Årsrapporten for 2017 inneholder kvalitetssikrede resultater for perioden 2013-2017.

​Nytt i år er kåringen av Årets sykehus, som blir tildelt Arendal sykehus for fremragende behandlingskvalitet og god registreringspraksis. Arendal sykehus har i mange år levert svært gode resultater på alle indikatorer og har bygget opp et sterkt registermiljø.

En annet nyhet er posteren "Nøkkeltall om hjerteinfarkt" som er rettet mot pasienter og pårørende. Vi ønsker gjerne at denne når flest mulig pasienter, så distribuer den gjerne og heng den opp der pasienter og pårørende ferdes.

På nasjonalt nivå viser alle registerets kvalitetsindikatorer en fortsatt sterk fremgang. Hovedinntrykket er at flertallet av norske hjerteinfarktpasienter får god behandling.

Årsrapporten laster du ned i pdf-format her:

Årsrapport 2017