NOKBIL får ikke konsesjon

Personvernnemnda har opprettholdt Datatilsynets avslag på søknad om konsesjon for NOKBIL.

Personvernnemnda behandlet anken på avslaget fra Datatilsynets om konsesjon for NOKBIL i møte den 27. juni 2014. Datatilsynets vurdering av at konsesjon ikke kunne gis, ble opprettholdt. Det er dermed fastslått at NOKBIL må hjemles i forskrift, med henvisning til Helseregisterlovens §8. I begrunnelsen fremgår det at NOKBIL vil være å anse som et sentralt, landsomfattende og permanent helseregister. Det er designet som et omfattende register, med tilknytning til mange fagspesifikke kvalitetsregistre, hvorav flere enda ikke er etablerte. Det er også lagt opp til relativt omfattende koblinger mot andre registre og forskningsdatabaser.

Det vil nå bli nødvendig å arbeide for opprettelse av en forskriftsbasert hjemmel.