Ni av ti slutter å slå etter behandling

Siden 1998 har Brøset kompetansesenter drevet et behandlings- og forskningsprosjekt for menn som bruker vold mot familiemedlemmer.

Foto: colourbox.com