Unn Sollid Manskow

Unn skal snakke om "Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter traumatisk hjerneskade" i parallellen om livskvalitet.

 

bilde av Unn Manskov

Unn er spesialsykepleier i neuroscience, og doktorgradsstipendiat på UNN.
Hun har jobbet i mange år som sykepleier ved nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Unn har en spesiell interesse for pasienter med alvorlig hjerneskade og pårørendearbeid.

Videreutdanning Nevrosykepleie 2005-2006
Master i Folkehelse, UiT, 2012
Doktorgradsstipendiat UiT/UNN 2013-2017
Disputerte for doktorgrad i Helsevitenskap i februar 2017 med avhandlingen “Caregivers to patients with severe traumatic brain injury. A national prospective study on caregiver burden, life satisfaction and health care experiences.”