Thorbjørn Brandt - Veien er Målet!

Thorbjørn skal holde innledningsforedraget på konferansen: Veien er Målet!

Dette bildet mangler alt-text

I 2009 var Thorbjørn 19 år og en lovende kombinertløper. Under trening i Granåsen falt han stygt og pådro seg hode- og bruddskader. Etter en lang vei tilbake gjennom rehabilitering på avd. for ervervet hjerneskade, er han nå tilbake på samme avdeling som mestringsveileder og rollemodell for andre pasienter med lignende skader.

Veien er Målet! handler om håpet og mulighetene. For fremtiden. Thorbjørn bruker sin historie til å formidle hva det vil si å ha forbilder når man skal videre til livet, hva aktivitet betyr for livskvaliteten, hvordan tomrommet mellom et sykehusopphold og livet etterpå fortoner seg, og kanskje får du noen gromme historier på kjøpet.

Han har to mål for dagen:
- at du skal finne en overføringsverdi fra sin historie til din hverdag, 
- å belyse hvor viktig det er for pasienten at det er en erfaren bruker/mestringsveileder i en rehabiliteringsavdeling

Følg Thorbjørn i sosiale medier:

 #veienermålet_brandt

 @thorbjørn.brandt

 @ThorbjornBrandt

Thorbjørn er 27 år, jobber som Mestringsveileder ved Avd. for ervervet hjerneskade, St.Olavs Hospital.
Han ble Nordisk Mester individuelt i 2008 og tok Lag-gull i Junior-VM 2009.