Nina Skjæret Maroni

Nina skal snakke om Exergames (treningsspill) i parallellen om velferdsteknologi/rehabiliteringsteknologi.

Nina er postdoktor i forskningsgruppen Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS). Jobber innen EXACT (Exergaming for active healthy ageing and rehabilitation) som støttes av det tematiske satsningsområdet NTNU Helse med fokus på utvikling av velferdsteknologi ved bruk av treningsspill (exergames).

Bakgrunn

  • PhD i Helsevitenskap ved Det Medisisnke Fakultet, NTNU
  • Mastergrad i Bevegelsesvitenskap fra NTNU
  • Bachelorgrad i fysioterapi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hun skriver om seg selv:
Jeg fullførte min bachelorgrad i fysioterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2008. Etter dette hadde jeg min turnustjeneste i Tromsø Kommune og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Etter dette har jeg jobbet som fysioterapeut både i bedriftshelsetjeneste, privat praksis ved eget institutt og ved St.Olavs Hospital. I 2009 begynte jeg på Master i Bevegelsesvitenskap ved NTNU, fokuset for masteroppgaven var på cerebral parese og karakteristikker ved oppreist stilling. Etter dette har jeg jobbet innenfor miljøet før jeg i 2013 begynte på min PhD med fokus på fallforebyggende trening ved bruk av treningsspill og velferdsteknologi. Min PhD var i samarbeid med EU-prosjektet FARSEEING, og ble fullført i august 2016.