Morten Engstrøm

Morten er en av foreleserne i plenumssesjonen om søvn.

Morten er overlege ved klinisk nevrofysiologisk laboratorium og ved
avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiolog ved, St. Olavs Hospital. Han er også 1. amanuensis NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.
Leder av Norsk forening for søvnmedisin.