Miriam Angell Vestin

Miriam skal snakke om stress og krisehåndtering for fagpersonell i møte med pasienter og pårørende

Dette bildet mangler alt-text

Miriam er overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun virker og så ved:
- spesialiteten  rus - og avhengighetsmedisin ved Origosenteret, Kirkens Bymisjon, Østfold
- overlege/spesialist ved Soscon; psykisk stress og krisebearbeiding/ kollegastøtte/ kompetanseutvikling/ forskning og utdanning.
 
Miriam har i over 15 år arbeidet klinisk med pasienter i krise, med utredning, diagnostisering og behandling.
Hun har jobbet innen psykiatri, rusmedisin, pediatri og akuttmedisin med barn, ungdom og voksne med stort engasjement for psykotraumatologi. Hun har tatt oppdrag for Soscon i 6 år med akutt hjelp til mennesker og bedrifter i krise. Hennes arbeids har også bestått av kollegaveiledning gjennom flere år for leger, psykologer, sykepleiere og akuttmedisinpersonalet samt  med omfattende undervisningspraksis, lokalt og nasjonalt.

Foredragets innhold:

Hvem hjelper hjelperen?
Som profesjonell hjelper i helsesektoren er vi forberedt på å måtte tåle vanskelige situasjoner og traumatiske opplevelser.
Og, vi tåler det!
Men, iblandet er det samtidige eller tidligere erfaringer, jobb eller privat, som kan medføre at vi som profesjonell hjelper kan streve.
Hvem hjelper oss da og hvordan våge å si ifra og til hvem?

Soscon har i over 30 år arbeidet med kollegastøtteordning
med fokus på å styrke hjelperen etter vanskelige hendelser.
"Bli sett, hørt og tatt på alvor" gjennom Samtalemetodikk RITS:
Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress.

Miriam Angell Vestin har videreutdanning innen:

- psykokotraumatologi ved Soscon, 
- kognitiv terapi for barn, ungdom og voksne
- samt sakkyndig utdannelse i regi av psykologforeningen.