Lars Jacob Stovner

Lars Jacob skal forelese i parallellen om Hodepine. Sammen med flere fra Nasjonalt kompetansesenter for hodepine vil de presentere både senteret og forskning de driver der.

Dette bildet mangler alt-text

Lars er Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Han har vært leder av nasjonal kompetansetjeneste for hodepine siden 2002.

Han er:

  • Utdannet som lege i Oslo fra 1981, spesialist i nevrologi og doktorgrad fra Trondheim fra 1993.
  • Avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, Regionssykehuset i Trondheim fra 1999 til 2001. 
  • Professor i nevrologi ved universitetet i Trondheim, senere NTNU fra 1995.
  • Leder for Institutt for Nevromedisin, NTNU, fra 2009 til 2016.
  • Styremedlem i den internasjonale ideelle stiftelsen «Lifting The Burden: The Global Campaign Against Headache».
Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed