Kent Are Jamtøy

Kent Are skal foredra om "Behandling av hodepine med et nyutviklet kirurgisk instrument (MultiGuide)" i parallellen om hodepine.

Kent Are er Øre-nese-hals spesialist og holder nå på med sin andre spesialisering innen maxillofacial kirurgi(kjevekirurgi). Han har vært en del av InnoMet gruppen i en 2 års tid og har et stipendiat innen innovasjon. Hans områder innen forskningsgruppen er primært rhinologi, kjeveledd og persisterende idiopatiske ansiktssmerter