Håvard Kallestad

Håvard er en av foreleserne i plenumssesjonen om søvn. Han skal snakke om ikke-medikamentell behandling av insomni og/eller døgnrytmeforstyrrelser.

Dette bildet mangler alt-text

Håvard er psykologspesialist ved St. Olavs Hospital, Østmarka og forsker ved NTNU Institutt for psykisk helse. I 2007 var han med å starte en søvnklinikk på Østmarka der de har behandlet pasienter med søvn- og døgnrytmeforstyrrelser siste 10 år. I tillegg har han skrevet PhD om søvnproblemer og psykiske lidelser og vært postdoktor om behandlingsforskning på kognitiv atferdsterapi for insomni.