Gøril Bruvik Gravdahl

Gøril skal snakke om hodepinesykepleierens rolle i avdelingen og hodepineregisteret.

Dette bildet mangler alt-text

Gøril er sykepleier med Cand.mag i rådgivningspedagogikk og MSc/master i Anvendt klinisk forskning.

Hun er ansatt ved nevrologisk avdeling fra 1990 og ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine som forskningssykepleier siden 2003. Jobben er å bistå i behandlingen av hodepinepasienter ved nevrologisk poliklinikk, planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter innen hodepine, smerte og søvn.

Styremedlem i International Forum for Headache Nurses siden 2011.

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed