Erling Tronvik

Erling skal forelese i parallellen om hodepine, og skal snakke om Botoxbehandling av migrene og klasehodepine.

Dette bildet mangler alt-text

Erling er Cand, med., Dr.med, spesialist i nevrologi.

Han er/har:

  • Utdannet som lege fra universitetet i Trondheim i 1997 og spesialist i nevrologi fra Trondheim i 2008.
  • Doktorgrad om hodepine ved NTNU i 2009.
  • Førsteamanuensis i nevrologi ved NTNU fra 2014.
  • Leder for forskningsgruppen, InnoMet som utvikler nye instrumenter og metoder for behandling av svært alvorlige hodepiner.
  • Bistilling 20% som overlege ved St. Olavs Hospital.

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed