Audny Anke

Audny Anke skal fortelle om revisjonen av Nasjonal Traumeplan

Audny Anke er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Rehabiliteringsavdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge og professor ved UiT Norges Arktiske Universitet. 

Hun er registerleder for det nasjonale kvalitetsregisteret Norsk nakke- og ryggregister (NNRR), er tilknyttet enheten Rehabiliteringsforskning- og fagutvikling (REFF), og arbeider med undervisning og revisjon av studieplanen for medisin. 

Hennes publikasjoner er innen klinisk rehabiliteringsforskning relatert til pasienter og pårørende, med fokus på pasientforløp, helsepsykologi og hjernens funksjon. Hun veileder også stipendiater fra flere faggrupper.

På konferansen skal Audny fortelle om siste revisjon av nasjonal traumeplan i en plenumssesjon. Hun har også medvirket i programkomiteen.