Alexander Olsen

Alexander skal delta i parallellen om moderate hodeskader.


Alexander er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU, og en klinisk psykolog ved avdleing for erveret hjerneskade på St. Olavs Hospital.

Klinisk jobber han med nevropsykologiske vurderinger av barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade. I sin forskning undersøker han konsekvensene av hjerneskade og neurotrehabilitation ved å kombinere avanserte bildediagnostiske teknikker med nevrokognitiv og kliniske tiltak. Han har en spesiell interesse i å undersøke nevrale korrelater av kognitiv kontrollfunksjon, både i ulike pasientgrupper, samt hos friske individer.

Hans viktigste forskningsaktiviteter er en del av forskningsprogrammene i Trondheim TBI Group og Trondheim fMRI-gruppe. I tillegg innehar han en stilling som prosjektleder og forsker ved Institutt for psykiatri og Biobehavioral vitenskap ved UCLA, hvor han er involvert i forskningsaktiviteter i Pediatric traumatisk hjerneskade Research Program

Alexander er involvert i forskningsaktiviteter på traumatisk hjerneskade både i Norge og ved UCLA, og er lidenskapelig opptatt av å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid for å forbedre kvaliteten på vitenskapelig forskning og helsetjenester for denne pasientgruppen