Omtale av alle forelesere

Her finner du den komplette oversikten over alle foreleserene og omtale av disse.

Monica Risvik Busethhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/monica-risvik-busethMonica Risvik BusethMonica skal forelese om et gruppetilbud basert på konseptet Lifestyle Redesign i parallellen om livskvalitet 11.04.2017 09:25:18
Lars Jacob Stovnerhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/lars-jacob-stovnerLars Jacob StovnerLars Jacob skal forelese i parallellen om Hodepine.09.04.2017 22:00:00
Morten Engstrømhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/morten-engstromMorten EngstrømMorten er en av foreleserne i plenumssesjonen om søvn.09.04.2017 22:00:00
Unn Sollid Manskowhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/unn-sollid-manskowUnn Sollid ManskowUnn skal snakke om "Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter traumatisk hjerneskade" i parallellen om livskvalitet. 06.03.2017 23:00:00
Gøril Bruvik Gravdahlhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/goril-bruvik-gravdahlGøril Bruvik GravdahlGøril skal snakke om hodepinesykepleierens rolle i avdelingen og hodepineregisteret.06.03.2017 23:00:00
Thorbjørn Brandt - Veien er Målet!https://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/thorbjorn-brandt-veien-er-maletThorbjørn Brandt - Veien er Målet!Thorbjørn skal holde innledningsforedraget på konferansen: Veien er Målet!06.03.2017 23:00:00
Håvard Kallestadhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/havard-kallestadHåvard KallestadHåvard er en av foreleserne i plenumssesjonen om søvn. Han skal snakke om ikke-medikamentell behandling av insomni og/eller døgnrytmeforstyrrelser.10.04.2017 12:17:17
Alexander Olsenhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/alexander-olsenAlexander OlsenAlexander skal delta i parallellen om moderate hodeskader.10.04.2017 12:36:56
Nina Skjæret Maronihttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/nina-skjeret-maroniNina Skjæret MaroniNina skal snakke om Exergames (treningsspill) i parallellen om velferdsteknologi/rehabiliteringsteknologi.11.04.2017 07:52:28