Omtale av alle forelesere

Her finner du den komplette oversikten over alle foreleserene og omtale av disse.

Dr. Mark Shererhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/dr-mark-shererDr. Mark ShererMark Sherer skal forelese om posttraumatisk forvirring (plenum og parallellsesjon).21.06.2016 22:00:00
Grant Iverson, PhDhttps://stolav.no/nevro-hjernekonf-2017/omtale-av-alle-forelesere/grant-iverson-phdGrant Iverson, PhDGrant Iverson skal forelese om milde og moderate hodeskader (plenumssesjon og en parallellsesjon). 21.06.2016 22:00:00