HelsaMi

Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Brøset Sinnemestring og RVTS 2022

Her finner du oversikt over datoer for Nasjonale Nettverks - veiledningssamlinger Brøset Sinnemestring og RVTS 2022.

Kalender

Dag 1: 10 - 15.00:

  • Sikkerhetsarbeid ut i fra klientene vi møter på sinnemestringen
  • Er det forskjell på høyrisikopasienter og de som ikke er dømt til behandling
  • Oppsummering av effektstudie og studie på psykiske symptomer hos våre klienter
  • Studie på vold under covid
  • Erfaring fra digital sinnemestring
  • Revidert arbeidsbok

Dag 2: 9.00 – 15.00:

  • Ta med problemstillinger til veiledning, 5 -kolonne, video, case
  • Nettverks samarbeide


31. mars - 01. april: Region Midt - Trondheim

Dag 1: Sikkerhetsarbeid og relevant forskning, Merete Berg Nesset (10.00 – 15.00)
Dag 2: Veiledning ved Brøset, Anne og Stig (09.00 -15.00)

Påmelding innen 24. mars
Klikk på lenka for å melde deg på.

Kontaktperson: marita.sandvik@stolav.no
Sted: Statens hus, Prinsensgt. 1.

17. - 18. mars: Region Vest - Bergen

Dag 1: Sikkerhetsarbeid og relevant forskning, Merete Berg Nesset (10.00 – 15.00)
Dag 2: Veiledning ved Brøset, Anne og Stig (09.00 -15.00)

Påmelding innen 1. mars
Klikk på lenken for å melde deg på.

Kontaktperson: geir.johnny.olsen@helse-bergen.no
Sted: Bergen RVTS, Ulriksdal 2

08. - 09. juni Region Nord - Tromsø

Dag 1: Sikkerhetsarbeid og relevant forskning, Merete Berg Nesset (11.00 – 16.00)
Dag 2: Veiledning ved Brøset, Anne og Stig (09.00 -15.00)

Påmelding innen 20. mai:
Klikk på lenka for å melde deg på.

Kontaktperson: marlene.bruun.lauridsen@unn.no
Sted: Tromsø, Scandic Ishavshotellet

08. - 09. september Region Øst - Oslo

Dag 1: Sikkerhetsarbeid og relevant forskning, Merete Berg Nesset (10.00 – 15.00)
Dag 2: Veiledning ved Brøset, Anne og Stig (09.00 -15.00)

Påmelding innen 1. september:
Klikk på lenka for å melde deg på.

Kontaktperson: sveinung.odland@rvtsost.no
Sted: Gullhaugveien 1-3, Nydalen

14. - 15. september Helse Sør - Larvik

Dag 1: Sikkerhetsarbeid og relevant forskning, Merete Berg Nesset (10.00 – 15.00)
Dag 2: Veiledning ved Brøset, Anne og Stig (09.00 -15.00)

Bindene påmelding innen 1. september:
Klikk på lenken for å melde deg på.

Kontaktperson: sapna.sharma@rvtssor.no
Sted: Farris Bad, Larvik.