Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Brøset Sinnemestring og RVTS 2020

Her finner du oversikt over datoer for Nasjonale Nettverks - veiledningssamlinger Brøset Sinnemestring og RVTS 2020.

Kalender

1.Dag (10 - 15.30): 
Mindfulness-basert behandling ved psykiske lidingar av Ehamparam Ketheeswaran (Kannan)

  • Kva er forskjell mellom yoga og mindfulness?
  • Mindfulness er det berre at ein sit i lotusstilling og fokuserer på pusten, eller er det noko meir? Kva betyr det?
  • Er detachment mindfulness noko nytt?
  • Kva er hovudårsak til at ein sit fast i lidinga?
  • Kan menneske få eller ha uendeleg glede?
  • Kva er forskjellen på vestleg og austleg filosofi?
  • Karma, kva er det? Er det eit mystisk ord eller eit ord med meining?
  • Korleis kan ein bruke mindfulness og kognitiv terapi for menneske som sit fast i lidingar som t.d. rus og sinneproblematikk, og som påverkar deira og omgjevelsene sin livskvalitet?

2.Dag: 9 – 15.00

Ta med problemstillinger til veiledning, 5 -kolonne, video, case. Nettverks samarbeide.

26. - 27. februar Region Midt - Trondheim

1.Dag: CBT og Mindfulness ved sinne og rus. V Kannan (10 -15.30)
2. Dag: Veiledning ved Brøset ( 09-15)

Påmelding innen 10. februar:  Klikk på lenka for å melde deg på.
Kontaktperson: grete.ystgard@stolav.no
Sted: Royal Graden, Kjøpmannsgata 73.

1. - 2. april Region Nord - Tromsø

1.Dag: CBT og Mindfulness ved sinne og rus. V Kannan (10 -15.30)
2. Dag: Veiledning ved Brøset ( 09-15)

Påmelding innen 20. mars: Send e-post til 
brita.benjaminsen@unn.no for å melde deg på.

Kontaktperson: jens.salomonsen@unn.no
Sted: Tromsø fyrhuset, ved RVTS

4. - 5. juni Region Øst - Oslo

1.Dag: CBT og Mindfulness ved sinne og rus. V Kannan (10 -15.30)
2. Dag: Veiledning ved Brøset ( 09-15)

Påmelding innen 20. mai:  Klikk på lenka for å melde deg på.
Kontaktperson: mary.vold@rvstost.no
Sted: Gullhaugveien 1-3, Nydalen (rom 102A)

26. - 27. august Helse Vest - Bergen

1.Dag: CBT og Mindfulness ved sinne og rus. V Kannan (10 -15.30)
2. Dag: Veiledning ved Brøset ( 09-15)

Påmelding innen 15. august:  Klikk på lenka for å melde deg på.
Kontaktperson: geir.johnny.olsen@helse-bergen.no
Sted: Bergen, RVTS Ulriksdal 2.

16. - 17. september Helse Sør - Larvik

1.Dag: CBT og Mindfulness ved sinne og rus. V Kannan (10 -15.30)
2. Dag: Veiledning ved Brøset ( 09-15)

Påmelding innen 1. september:  Send e-post til 
ragnhild.leite@rvtssor.no for å melde deg på.
Kontaktperson: ragnhild.leite@rvtssor.no
Sted: Farris Bad, Larvik.