Kvalitet oppgaver og ansatte

Enhetens hovedoppgaver er:

  • Rådgivning
  • Opplæring
  • Rapportering av kvalitetsindikatorer
  • Kontaktpunkt mot Helsetilsynet
  • Videreutvikling av kvalitetssystemet
  • Drift av kvalitetssystemet
  • Interne revisjoner
  •  Avvikssystem (systemavvik og IK-2448
  •  Elektronisk kvalitetssystem- EQS
  •  Forbedringsarbeid

Øvrige viktige oppgaver er oppfølging av avviks- og klagesaker.
Kvalitet har ansvar for årlig program for intern revisjon og tilrettelegging for Kvalitetutvalgets arbeid.

Kontaktinformasjon:

Kvalitetssjef
Merete Blokkum
merete.blokkum@stolav.no
Mobiltelefon  922 54 635

Kvalitetsrådgiver
Brit Lillian Melheim
brit.lillian.melheim@stolav.no
Telefon  72 57 13 64
Mobiltelefon  970 61 376

Kvalitetsrådgiver
Anne Mari Selven Kvam
anne.mari.selven.kvam@stolav.no
Telefon: 72571562
Mobiltelefon: 971 21 664

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.