HelsaMi

Workshop om lokalt overdosearbeid

Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022 er nå lansert.

7. mai arrangerer KoRus Midt workshop om lokalt overdosearbeid for kommunene i Trøndelag.

Illustrasjonsbilde av mann som støtter seg mot stolpe. I forgrunnen ligger sprøyter. i.JPG

Den Nasjonale Overdosestrategien har blant annet som mål at nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner. Illustrasjonsfoto: HOD

Under workshopen vil vi veilede kommunene om hvordan de med utgangspunkt i lokale forhold kan jobbe godt for å forebygge overdoser.

Arrangementet finner sted i lokalene til KoRus i Schwachs gate 3

Trondheim var pilotkommune i forrige strategiperiode, og representanter derfra vil dele sine erfaringer med andre kommuner under workshopen. Videre vil det komme informasjon om sentrale mål og verktøy i Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022

Trykk på denne lenken for å melde deg på workshop om lokalt overdosearbeid

Fakta om overdoser og ny strategi

  • Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall.
  • Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk.
  •  Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler.
  • Fra 2016 til 2017 gikk antall overdosedødsfall ned med 13 prosent.
  • Nedgangen fant sted i kommuner der det er satt inn ekstra innsats med blant annet deltagelse i læringsnettverk og utdeling av nalokson nesespray, som er en motgift mot overdose. I resten av landet var den en svak økning i overdosedødsfall.
  • I 2006 skyldtes nærmere halvparten av overdosedødsfallene i Norge heroin. I 2016 skyldtes et flertallet av overdosedødsfallene andre opioider, blant annet sterke smertestillende medisiner som oksykodon.
  • Antall personer som fikk forskrevet oksykodon én gang økte fra 9000 i 2005 til 56 000 personer i 2017.