HelsaMi

Webinar: Verdier og brukerinvolvering i praksis

7. april arrangeres digital nettverkssamling om brukerinvolvering innen rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag. 

mann i motlys sitter foran datamaskin med høretelefoner

Illustrasjonsfoto: Unsplash

Brukerinvolvering er et utviklingsområde i rus – og psykisk helsetjenester.  Dette tar både Statsforvalteren, kompetansemiljøene og brukerorganisasjonene på alvor. Derfor inviterer vi til et inspirasjonsseminar om temaet.

Målgruppe:

  • ansatte og ledere i de kommunale rus – og psykisk helsetjenestene i Trøndelag
  • ansatte i NAV
  • brukere i tjenestene og brukerorganisasjoner

Påmelding:

Påmelding her

Frist: 2. april 2021 23.59
Når du er påmeldt vil du få tilsendt en lenke for pålogging. 

Program:


Foredragsholdere: 

  • Solveig Kjus, medforsker og erfaringsformidler, tar utgangspunkt i egne erfaringer med alvorlig psykiske vansker og sine møter med ansatte og ulike tjenester.
  • Ann Birgithe Eikhom, psykologspesialist og førstelektor i psykologi, har vært tett på implementeringen av tilbakemeldingsverktøy i Kristiansand kommune og vil fortelle om hvordan de har jobbet der for å få til en tilbakemeldingskultur.
  • Marthe Løkken, helsepedagog og prosjektleder, har vært prosjektleder for et utviklingsarbeid i Lillehammer, der de har jobbet konkret for å øke brukerinvolvering på systemnivå.

Arrangører:

Statsforvalteren i Trøndelag, Napha, Rio, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Mental Helse og KBT